Условия за наем на автомобили от VIKMAR Rent a car

1. Изисквания към водача и необходими документи
 1.1. За да наеме автомобил Наемателя трябва да има навършени 21 години и да притежава шофьорска книжка, валидна от поне една година, контролен талон, лична карта(паспорт) в момента на наемане на автомобила.
 1.2. Наетото МПС може да бъде управлявано само от лица вписани в договора за наем. След поискване могат да бъдат упълномощени и допълнителни лица, като бъдат предоставени и техните лични документи.

2. Отговорности и задължения на НАЕМАТЕЛЯ.
 2.1. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да се отнася грижливо към наетото МПС, като следи за нормалната работа на двигателя и да следи за нивото на маслото и охлаждащата течност, да пази и заключва МПС;
 2.2. Наемателя е напълно отговорен за всички нарушения и е длъжен да заплати всички глоби наложени през времето на ползване на автомобила, както и за всички възможни последици от направените нарушения на законите на страната.
 2.3. Наемателя е напълно отговорен за действията на водача на наетото МПС;
 2.4. Нямате право да използвате наетото МПС:
  2.4.1. Ако сте под въздействие на алкохол или наркотични вещества;
  2.4.2. За състезания, спортни прояви и шофиране off-road;
  2.4.3. За тестове и експериментално шофиране;
  2.4.4. За преотдаване на трети лица;
  2.4.5. За криминални прояви;
  2.4.6. За превоз на опасни товари и теглене на други МПС;

3. Застраховки
 3.1. Предоставените автомобили са с включена стандартна застраховка Гражданска отговорност, Застраховка „Каско” и „Кражба”. Личната отговорност в случай на щета е ограничена до размера на депозита.
 3.2. Застраховката на автомобила става невалидна при:
  3.2.1. Щети неописани в полицейският протокол;
  3.2.2. Щети причинени от превоз на опасни товари;
  3.2.3. Щети причинени при off-road;
  3.2.4. Щети причинени от неправоспособни и неоторизирани водачи;
  3.2.5. Щети възникнали след употреба на алкохол или други упойващи вещества;
  3.2.6. Щети причинени от неправомерни ремонти;
  3.2.7. Щети причинени след напускане на страната без позволението на Наемодателя;
 3.3. Застраховката на колата не покрива:
  3.3.1. Щети по шасито, спукани или срязани гуми, наранени джанти, тасове;
  3.3.2. Щети по интериора и липси от автомобила;
  3.3.3. Щети предизвикани след зареждане на гориво неотговарящо на стандартите и предписанието на производителя;
  3.3.4. Унищожаване или кражба на талон, ключове, номер, антена, счупени прозорци по невнимание;
  3.3.5. Не връщането на допълнително предоставено оборудване;
  3.3.6. Както и кражба на лични вещи от МПС.

4. Инциденти / кражба / уведомление при щета.
 4.1. В случай на злополука или щета на МПС Наемателя е длъжен да уведоми незабавно Наемодателя и Полицията за изготвяне на протокол без оглед на това чия е вината по злополуката. НАЕМАТЕЛЯТ трябва да осигури всички известни му факти, обстоятелства, свидетели и данни за съставяне на акта по злополуката и да окаже на НАЕМОДАТЕЛЯ и застрахователната компания пълно съдействие относно злополуката и нанесените щети. При отказ на Полицията да изготви протокол за ПТП Наемателя е длъжен да изготви такъв собственоръчно. Без наличие на протокол от КАТ, наемателя заплаща 100% повредите по автомобила.
 4.2. При настъпване на злополука, щета или повреда да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване на щетите на наетото МПС, съобразно изискванията на застрахователната компания.

 5.Гориво

 5.1. Разходите за гориво по време на наема са за сметка на наемателя и не са включени в наемната цена. Горивото в резервоара на автомобила трябва да се върне в същото състояние, в което е получено. В случай на липса се заплаща 2 евро на литър.

Информация за компанията

Фирмата е с дългогодишен опит в сферата на отдаването на автомобили под наем.
Седалище Бургас